Lid worden

Wil jij weten of korfballen bij Fortuna’74 is voor jou is? Kom dan gratis proef trainen! 

Neem hiervoor contact op met tc@fortuna74.nl 

Wat is er nou zo leuk aan korfballen bij Fortuna?

Aanmeldformulier

Algemene gegevens


Zo ja:


In het kader van de privacy wet (AVG) vragen wij toestemming voor het volgende:

Toesturen van:Over het lidmaatschap
De Technische Commissie (TC) bepaalt in welk team een jeugdlid of senior wordt ingedeeld. Uw lidmaatschap bij Fortuna ‘74 betekent ook dat u automatisch lid bent van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond).Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 maart van het lopende korfbalseizoen plaatsvinden d.m.v. het invullen en inleveren van een afmeldingsformulier, te vinden op de website www.fortuna74.nl. Bij een opzegging voor 1 maart van het lidmaatschapsjaar (loopt van 1 augustus t/m 31 juli) lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen.


Tegemoedkoming lidmaatschapskosten

Bent u inwoner van de gemeente Wijchen en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kindregeling. De kindregeling maakt het mogelijk dat  kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.