Lid worden

Wil jij weten of korfballen bij Fortuna’74 is voor jou is? Kom dan gratis proef trainen! 

Neem hiervoor contact op met tc@fortuna74.nl 

Wat is er nou zo leuk aan korfballen bij Fortuna?

Aanmeldformulier

Algemene gegevens


Zo ja:


In het kader van de privacy wet (AVG) vragen wij toestemming voor het volgende:

Toesturen van:Over het lidmaatschap
De Technische Commissie (TC) bepaalt in welk team een jeugdlid of senior wordt ingedeeld. Uw lidmaatschap bij Fortuna ‘74 betekent ook dat u automatisch lid bent van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond).Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 maart van het lopende korfbalseizoen plaatsvinden d.m.v. het invullen en inleveren van een afmeldingsformulier, te vinden op de website www.fortuna74.nl. Bij een opzegging voor 1 maart van het lidmaatschapsjaar (loopt van 1 augustus t/m 31 juli) lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen. D.K.V. Fortuna ’74 zorgt voor het stopzetten van de automatische afschrijving van de contributie.

Bankgegevens


Tegemoedkoming lidmaatschapskosten

Bent u inwoner van de gemeente Wijchen en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kindregeling. De kindregeling maakt het mogelijk dat  kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.