Beleid

De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor de teamindeling. Deze wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, voor het nieuwe seizoen.

 • Tot en met de B jeugd, wordt de teamindeling bepaald door leeftijd. (voor vragen over de teamindeling kan men zich wenden tot de TC)
 • A jeugd en senioren: de beste (jeugd)speelsters spelen in het 1e
 • Selectie kan plaatsvinden door selectie trainingen (idealiter door hoofdtrainer)
 • Bij selectie op kwaliteit worden speelsters tijdens trainingen en wedstrijden beoordeeld op: aanvallende- en verdedigende capaciteiten, spelinzicht, inzet, technische vaardigheden, mentaliteit, potentieel, fysiek en vooruitgang.
 • Indien er geen hoofdtrainer is, zal de technische commissie, met input van betrokken (jeugd)trainers en -coaches deze selectie maken.
 • De indeling wordt bekend gemaakt via de website. Een attentie hierop wordt verspreid via onze sociale media kanalen.

Wil je meer weten over ons technisch beleid of heb je vragen? Neem dan contact op met de Technische Commissie.

Alle leden samen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van onze vereniging. Van alle volwassen leden en ouders/verzorgers van jeugdleden verwachten we een bijdrage, naar zijn of haar kunnen, in de vorm van vrijwilligerswerk.

 • Alle leden worden gemotiveerd en benaderd voor vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan:
   • structurele hoofdtaken (bestuur, wedstrijdsecretaris, trainer/coach, scheidsrechter, technische commissie),
   • overige structurele taken (redactie, activiteiten-, arbitrage-, kamp-, kantine-, sponsorcommissie)
 • incidentele taken (verkopen van slaatjes, hamburgers en loten, inzamelen van flessen, kantinedienst, zaalwacht)
 • Van senioren verwachten we een bijdrage in de vorm van een structurele korfbal-technische hoofdtaak, zoals trainer/coach en/of scheidsrechter.
 • Leden van 18 jaar en ouder, die geen structurele hoofdtaak hebben, worden ingedeeld voor de kantinedienst en zaalwacht. Hierbij worden degenen die geen enkele structurele taak vervullen als eerst ingedeeld
 • Via het aanmeld formulier kunnen (ouders van) leden aangeven in welke vorm van vrijwilligerswerk zij een bijdrage gaan leveren aan de club
 • Structurele taken die vacant zijn, worden via ons clubblad, nieuwsbrief, website ensociale media van Fortuna’74 bekend gemaakt

Met ons arbitragebeleid wil Fortuna’74 voor voldoende kwalitatief goede scheidsrechters, die het leuk vinden om te fluiten en worden gewaardeerd door spelers en publiek

 • De verantwoording en uitvoering van het arbitrage beleid ligt bij de arbitragecommissie.
 • In 2018 heeft Fortuna het predicaat: Arbitrage Proof ontvangen van de KNKV.
 • Leden die 14 jaar of ouder zijn moeten hun spelregelbewijs via de KorfbalMasterz behalen (dit is vanaf 1 september 2020 verplicht vanuit de KNKV). Dit is een online leeromgeving van de KNKV die oefenstof biedt over de spelregels van het korfbal. Via een code, die aan te vragen is bij de arbitragecommissie, kan er een online examen afgenomen worden. Hier zit geen verloopdatum aan. Behaald =  behaald. Tevens is dit examen een vereiste om de scheidsrechtersopleiding te volgen.

Het tenue van Fortuna: Oranje shirt, witte rok, hoge witte kousen.

 • De club is verantwoordelijk voor verzorging van shirts voor ieder team. Deze shirts zijn gebonden aan een team. (i.v.m. teamleeftijd en sponsor)
 • Het rokje, sokken en schoeisel dienen door de speelster zelf te worden aangeschaft. Fortuna leden dragen allemaal dezelfde soort rok/sokken. Deze kunnen worden aangeschaft bij ‘Sport met Snelders’ in Wijchen.
 • De club bied trainingspakken aan, die gebonden zijn aan een team (i.v.m. teamleeftijd en sponsor).
 • Aan het eind van het seizoen, worden trainingspakken en shirts (schoon) ingeleverd en opnieuw verdeeld onder de teams alvorens het nieuwe seizoen.

 

Regels die betrekking hebben op in bruikleen verkregen kleding van Fortuna’74:

 1. De kleding is eigendom van Fortuna’74
 2. De kleding is door Fortuna’74 genummerd en geregistreerd op naam van het ontvangende lid
 3. De kleding wordt derhalve niet door leden zelf gemerkt
 4. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de in bruikleen gegeven kleding
 5. De kleding wordt uitsluitend gedragen bij wedstrijden van Fortuna’74
 6. Bij wassen worden de was voorschriften, zoals aangegeven in de kleding, aangehouden
 7. Zoekgeraakte of beschadigde kleding wordt direct gemeld aan de kledingcommissie (kleding@fortuna74.nl) . Het desbetreffende lid dient 100% van de kosten voor vervanging of herstel te betalen.
 8. Na de laatste wedstrijd van het seizoen of na beëindiging van het lidmaatschap wordt de in bruikleen ontvangen kleding weer schoon ingeleverd.