Afmelden

Afmelden dient te gebeuren via onderstaand afmeld formulier.

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 maart van het lopende korfbalseizoen. Bij een opzegging na 1 maart van het lidmaatschapsjaar (loopt van 1 augustus t/m 31 juli) lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen.

 

AfmeldformulierOpzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 maart van het lopende korfbalseizoen plaatsvinden d.m.v. het invullen en inleveren van dit afmeldingsformulier. Bij een opzegging voor 1 maart van het lidmaatschapsjaar (loopt van 1 augustus t/m 31 juli) lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen. D.K.V. Fortuna ’74 zorgt voor het stopzetten van de automatische afschrijving van de contributie.