Afmelden

Afmelden dient te gebeuren via onderstaand afmeld formulier.

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 maart van het lopende korfbalseizoen. Bij een opzegging na 1 maart van het lidmaatschapsjaar (loopt van 1 augustus t/m 31 juli) lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen.

 

AfmeldformulierOpzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 maart van het lopende korfbalseizoen plaatsvinden d.m.v. het invullen en inleveren van dit afmeldingsformulier. Bij een opzegging voor 1 maart van het lidmaatschapsjaar (loopt van 1 augustus t/m 31 juli) lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen..